آزمایش های الکتریکی با گیاهان

41

آزمایش های الکتریکی با گیاهانی که شمارش و ارتباط دارند | گرگ گج عصب شناس گرگ گج طول می کشد تجهیزات پیشرفته مورد استفاده برای مطالعه مغز را از آزمایشگاه های سطح بالاتری و به ارمغان می آورد آنها را به کلاس های متوسطه و دبیرستان (و گاهی اوقات به مرحله TED) آماده شگفت زده به عنوان او قلاب Mimosa pudica یک گیاه که برگ های آن را لمس می کند، و زهره پرواز به یک EKG نشان می دهد که چگونه گیاهان از سیگنال های الکتریکی برای انتقال اطلاعات، حرکت سریع و حتی شمارش استفاده می کنند

امشو
امشو 27.1 هزار دنبال کننده