اجرای«کجایید ای شهیدان خدایی» درکلیسای سانتاماریا رم!!!

3,073

بارسانه انقلاب در تلگرام همراه باشید: t.me/resanehenghelab ---- با اجرای مشترک ارکستر جهانی جوانان ایتالیا و گروه کر ارکستر سمفونیک تهران