اجرای میدانی و هم خوانی در مشهد مقدس (کوهسنگی)

780
780 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

شعر و همخوانی مرگ بر آمریکا ، و اجرای میدانی در کوهسنگی مشهد مقدس

۵ سال پیش
# مرگ
امیر حسین کوه جانی

امیر حسین کوه جانی

4 سال پیش
واقعأ مرگ بر آمریکا