تلکام ۲۰۱۶ سالن همراه اول

1,400

یه تجربه عالی از تکنولوژی، هیجان و سرعت در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶ در سالن های همراه اول. ۴ تا ۷ مهرماه، نمایشگاه بین المللی تهران٬ سالن های اختصاصی(۷ و ۲۵A) و فضای باز.

همراه اول
همراه اول 1.8 هزار دنبال کننده