مظلومیّت یاقوت ۴۸ - بخش۱۸ - رهبری و مفاسد اقتصادی (۲)

291

چرا رهبری با مفاسد اقتصادی برخورد نمی کنند؟! / آیا مقام معظّم رهبری، در مورد مفاسد اقتصادی، حساسیّت نشان نمی دهند؟! / پرهیز از علنی کردن برخی از مسائل، بخاطر مصلحت های بالاتر / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.