آمریکا برای حمــله احتمالی به ایران جنــگنده های رادار گریز اعزام کرد

523
نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 20.2 هزار دنبال کننده