مزه گوشت انسان چگونه است؟

436
شاید برای خیلیا سوال باشه ک گوشت انسان چه مزه ای دارد. تو این ویدیو از یه قاتل ک گوشت مقتولین خودش رو میخورده و یک نویسنده ک با جزعیات مزه گوشت انسان رو بازگو کرده براتون تصویر اوردیم... خودتون ببینید.... لطفا مارو دنبال کنید ما هم بک میدیم.... از اینکه مارو لایک و دنبال میکنید ممنونیم... کسایی ک ده نفر از دوستاشون مارو دنبال کنند از بن پنجاه درصد تخفیف گالری برخوردار میشن ادرس اینستا گالری Stail.jewels.gallery
pixel