موشن پوستر برای رویداد تداکس دانشگاه پارس

68
موشن دیزاینر: سجاد صبور. تصویرساز: مرتضی قائمی. آرت دایرکتور: الهام منصف. به سفارش تداکس دانشگاه پارس - 1397
سجاد صبور 14 دنبال کننده
filimo
آقازاده - قسمت 18 : زخم
%95
در حالی که فشارها از هر طرف به امیر بحری زیاد شده، نیما بازی جدیدی را علیه راضیه و خانواده حامد راه می اندازد.
pixel