موشن پوستر برای رویداد تداکس دانشگاه پارس

72
موشن دیزاینر: سجاد صبور. تصویرساز: مرتضی قائمی. آرت دایرکتور: الهام منصف. به سفارش تداکس دانشگاه پارس - 1397
سجاد صبور 16 دنبال کننده
pixel