تمام ۲۲ گل اوبامیانگ در لیگ برتر فصل ۲۰۱۸/۱۹

350

پیر امریک اوبامیانگ مهاجم آرسنال به همراه محمد صلاح و سادیو مانه به طور مشترک با ۲۲ گل به عنوان آقای گل لیگ برتر انگلیس در فصل ۲۰۱۸/۱۹ شناخته شدند