لامینیت سرامیکی | دکتر عطایی

158

لامینیت سرامیکی درمانی یک جلسه ای نیست و تا دو هفته زمان لازم است تا مراحل زیر طی شده و لبخند جدید و زیبای شما نمایان شود. ۱. معاینه توسط دندانپزشک ۲. بررسی وضعیت دندان ها ۳. تراش دندان هایی که نیازمند تراش هستند ( کمتر از ۰.۵ میلیمتر) ۴. قالبگیری از دندان ها ۵. ارسال قالب تهیه شده به لابراتوار ۶. دریافت نمونه اولیه از لابراتوار و تست آن ها بر روی دندان های شما ۷. تعیین رنگ مناسب برای ونیرهای سرامیکی ۸. ارسال مجدد نمونه ها به لابراتوار جهت رفع نواقص احتمالی ۹. دریافت ونیرها از لابراتوار پس از ۴ الی ۷ روز بع

dr.leila ataei
dr.leila ataei 8 دنبال کننده