از طراح سینما آزادی تا مجله تعطیل شده همشهری

534

در روز اول نمایشگاه صنعت ساختمان بابك شكوفی، كاوه بذرافكن و مسیح یار احمدی به گفتگو با ایمان برات وكیلی خواهند نشست. پخش رسمی هر گفتگو از همین كانال.

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده