شما هوش مصنوعی را به رایگان آموزش داده اید!

391
مدتی هست که با پیشرفت علم برنامه‌نویسی، آموزش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین‌ها، عمق بیشتری پیدا کرده‌اند و هر روز بر پیشرفت روزافزون آنها اضافه می‌شود. https://wikiloop.ir/2019/07/07/you-have-been-training-ai-for-free
pixel