حضور پر رنگ گروه مالی اقتصاد نوین در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

254

کاملترین زنجیره خدمات مالی در ایران:بانک اقتصاد نوین، تامین سرمایه نوین، بیمه نوین، کارگزاری تامین سرمایه نوین،مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، پرداخت نوین، لیزینگ اقتصاد نوین