بیزینس کوچینگ

178

بیزینس کوچینگ چیست؟ و چرا ما به یک کوچ حرفه ای نیاز داریم؟ ویدئو را ببینید. مطالعه شریف مرکز آموزش های علمی و کاربردی. تلفن 02166064000 آدرس وبسایت: www.motalesharif.com

مطالعه شریف
مطالعه شریف 193 دنبال کننده