عبور از گره در صعود بر روی تک طناب

834

در زمانی که قسمتی از طناب دچار پوسیدگی و یا زدگی باشد و برای حذف آن از گره استفاده کرده باشید و شخص مجبور به یومار زدن باشد به این روش که در ویدئو آموزش داده می شود می توان از گره عبور کرد با ما همراه باشید در سایت www.koohplus.com

کوه پلاس
کوه پلاس 92 دنبال کننده