فرازی از دعای عرفه امام حسین (ع) به زبان فارسی

2,338
دعای عرفه امام حسین (ع) شگفت انگیز است! به فرازی از این مناجات تکان دهنده دقت کنیم: خدایا ! شهادت میدهم به یکتایی و بی همتایی تو ، با گوهر یقین و ایمان استوارم و توحید ناب و خالصم و از ته دلم و اعماق وجودم و با قلب و سینه ام و رشته های رگ حیاتم و پرده دلم و پاره های جگرم و بند بند استخوانم ، شهادت میدهم که اگر بخواهم در تمام عمرم سپاس یکی از نعمت های تو را بجای آورم هرگز نتوانم! ... مگر به منّت نهادن خودت بر من که این خود نعمتی است که بر من لازم آورد سپاسی جاودان و ستایشی کامل ...
جام جمکران 3.3 هزار دنبال کننده
pixel