تمرینات کامپیوتری درس شناسایی آمار و الگو دانشگاه امیرکبیر

698

این پست حاوی کدهای متلب برای حل تعدادی از سوالات کامپیوتری درس شناسایی آمار و الگو است که در دانشگاه امیرکبیر داده شده است. متن این سوالات را میتوانید در لینک خرید مشاهده کنید. لینک خرید: https://goo.gl/5FnJxg . آدرس وبسایت فروشگاه پروژه های هوش مصنوعی و داده کاوی : www.masoudabasian.ir