شبیه‌ساز ساخت رایانه رومیزی

364

با استفاده از این نرم افزار می‌توان، با قطعات مختلف رایانه رومیزی ساخت یا به قول بازاری‌ها کیس جمع کرد. بعد از جمع‌آوری کیس، می‌توانید نتیجه کار خود را ببینید.

وینفون
وینفون 961 دنبال کننده