احمدی نژاد در گفت وگو با آناتولی: اگر من بودم هرگز برجام را امضا نمی کردم

4,301

نصر: محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری «آناتولی» ترکیه تصریح کرد: اگر من بودم هرگز برجام را امضا نمی کردم. من هرگز زیر بار امضای چنین چیزی نمی رفتم.