جا موندن از آرامش ممنوع!

30,621
روزنه 511 دنبال‌ کننده
خیلی از ما ها وقتی به عمق قلبمون نگاه می کنیم، میبینیم که انگار از قطار آرامش جا موندیم، اما صاحب این قطار با همه دنیا فرق داره ...
روزنه 511 دنبال کننده
pixel