کارگاه آموزشی روش‌شناسی مطالعات کودکی- بخش سوم

13
بخش سوم کارگاه روش‌شناسی مطالعات کودکی با عنوان بررسی جهان اجتماعی کودکان از طریق روش‌های تجربی ومیدانی با حضور میترا اسفاری، سپیده سالاروند و مهرداد محمدی در تاریخ شنبه 19 تیر 1400 برگزار شد.
pixel