حکم روزه دختران روزه اولی - موشن گرافیک موج احکام

2,647

دخترانی که تازه به سن بلوغ رسیده اند و روزه بهشون واجب شده و در توانشون نیست روزه بگیرند باید چکار کنند؟ کمتر از دو دقیقه با احکام روزه آشنا شوید