جلسه اول درس کارگاه کامپیوتر - نیمسال تحصیلی ۹۹-۰۰ - دانشگاه صنعتی شریف

197
در این جلسه به معرفی کلاس، اساتید، رشته مهندسی کامپیوتر، سیستم های کامپیوتری، سخت افزار ها، سیستم عامل و سیستم فایل پرداخته می‌شود.
pixel