ارتودنسی بعد از ایمپلنت قابل انجام است؟

1,234

انجام ایمپلنت باید بعد از ارتودنسی باشد. اگر ایمپلنت قبل از ارتودنسی انجام شده باشد ممکن است نتوان ارتودنسی کرد. اگر هم بتوان، بسیار محدودیت خواهیم داشت! در این فیلم یک نمونه را که ارتودنسی بعد از ایمپلنت انجام دادیم خواهید دید و توضیح خواهیم داد!

زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت رضا یزدانی
pixel