طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی 95-دکترمسعود درخشان - 1

331

(هدف در خود قانون است) خود قانونمندی به شما می گوید که به چه سمتی حرکت کنید وهدفتان چه باشد.(1) - قطب بنیادهای نظری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - آدرس سایت http://gofteman.dte.ir