بازدید وزیر راه از مسکن مهر پردیس

390

وزیر راه شهرسازی از پروژه‌های مسکن مهر شهر پردیس بازدید کرد.

pixel