شادی عجیب خانم نماینده در صحن مجلس

1,016
نمایندگان پارلمان شیلی از شادمانی یکی از نمایندگان که با شنل صورتی می دوید تعجب کردند.

علی اکــبر

2 ماه پیش
اونا دیگه کاملا رد دادن
pixel