تست فن ۱۲ ولت ۰.۵ امپر به مدت ۲۴ ساعت بخش دوم

377
جوش وبرش مقدم 507 دنبال‌ کننده
توضیحات کامل در مورد فن ۱۲ ولت که چایگزینی مناسب برای فن های ۲۴ ولت دستگاه جوش می باشد در ضمن به همراه یک تغذیه ۱۲ ولت ۱ امپر می توان ان را مجزا از تغذیه خود دستگاه جوش راه اندازی نمود که دیگر نیازی به تغذیه خود دستگاه نداشته باشد نکته مهم درمورد این فن می توان این فن را جایگزین فن های دستگاه جوش ضبا وگام تک برد نمود
pixel