طرز تهیه آبگوشت سنتی - دیزی سنگی - Traditional Abgoosht, Dizi Sangi

1,968

طرز تهیه آبگوشت سنتی در دیزی سنگی با نارگل..نوش جونتون :) Let's make traditional Abgoosht, Stone make Dizi with Nargol. Enjoy :)