احداث پل آهنی در مسیر گرگان به آق قلا، توسط گروه مهندسی تیپ ۴۵ سپاه نینوا

1,119
در بزرگترین اقدام جهادی روزهای اخیر استان گلستان گروه مهندسی تیپ ۴۵ سپاه نینوا گلستان اقدام به احداث و جانمایی پل آهنی در مسیر گرگان به آق قلا کرد.
pixel