قهرمانی بولت پایلت - دور 4 از هفته 18 - یکشنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399

562
اسبدوانی 1.2 هزار دنبال‌ کننده
اسب بولت پایلت با چابکسواری کمال دالی جه عطا و مالکیت شمس الدین آق آتابای توانست در دور 4 هفته 18 - یکشنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های سوژه و باسکار به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.2 هزار دنبال کننده
pixel