بیل گیتس کارآفرین موفق

7
کارآفرینی یا برندسازی اتفاقی است که ریسک های فراوانی دارد، بیل گیتس از آن دسته افراد است که تمام ریسک ها را پذیرفته و با پشتکار بی نظیرش کارآفرین موفقی بوده است.
pixel