اجرای گروه سرود حوزه علمیه احناف خواف در مراسم دستاربندی 98

1,339

اجرای گروه سرود ارمغان حجاز از حوزه علمیه احناف خواف در شانزدهمین همایش دانش آموختگی طلاب حوزه علمیه احناف خواف-اردیبهشت ماه 1398-مصلی بزرگ شهر خواف