فرهنگ غدیر | روز جشن و سرور

596

برای بزرگداشت «بزرگترین عید مسلمانان» آدابی ذکر شده که فرهنگ غدیر در پی تبیین آنهاست...

روضه نیوز
روضه نیوز 1.1 هزار دنبال کننده