محمد رضا شجریان ـ انتظار

924

یک آلبوم بسیار کمیاب از استاد انتظار بیات اصفهان و مرکب خوانی گروه موسیقی فارابی آهنگساز و سرپرست گروه : محمد علی کیانی نژاد اعضای گروه نی : محمد علی کیانی نژاد تار : داریوش پیر نیاکان سنتور : مسعود شناسا کمانچه : محمد مقدسی قانون : ملیحه سعیدی تنبک : مرتضی اعیان تار : پیرایه پورآفر

نجمه
نجمه 1 هزار دنبال کننده