تاتر کنگره اول اسپرانتو

114
مقدسی 69 دنبال‌ کننده
114 بازدید
اشتراک گذاری
این تاتر به زبان فارسی و اسپرانتو میباشد و با موضوع ازدواج اسپرانتویی و .... میباشد. - تدریس خصوصی زبان بین المللی اسپرانتو پذیرفته میشود. موبایل : 09305791616
مقدسی 69 دنبال کننده
pixel