تسلیحات و تجهیزات ایرانی در یمن کشف شده توسط امارات

2,054

http://wam.ae/ar/details/1395302695274

bds110
bds110 297 دنبال کننده