آموزش تعویض دیسک و صفحه ماشین با تمام جزییات فنی

368
یدکی مارکت 13 دنبال‌ کننده
در فیلم آموزشی نحوه تعویض دیسک و صفحه ماشین رو می بینیم https://yadakimarket.com/search?category=phrase=%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9+%D9%88+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87 دیسک و صفحه MVM X33 والئو https://yadakimarket.com/products/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-MVM-X33 دیسک و صفحه پژو 405 https://yadakimarket.com/products/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88-405 دیسک و صفحه MVM 110 https://yadakimarket.com/products/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-MVM-110 دیسک و صفحه MVM 315H https://yadakimarket.com/products/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-MVM-315H دیسک و صفحه JAC S5 اصلی https://yadakimarket.com/products/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-JAC-J5-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C دیسک و صفحه JAC J5 والئو https://yadakimarket.com/products/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-JAC-J5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%88 دیسک و صفحه JAC S5 والئو https://yadakimarket.com/products/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-JAC-S5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%88 دیسک و صفحه MVM 530 والئو https://yadakimarket.com/products/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-MVM-530-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%88 اولین سایت چند فروشگاهی لوازم یدکی یدکی مارکت https://yadakimarket.com/
یدکی مارکت 13 دنبال کننده
pixel