انیمیشین جالب بر روی سازه های در حال تخریب

252

انیمیشین جالب بر روی سازه های در حال تخریب. فقط اونجاش که لوله دودکش موقع افتادن احترام نظامی میزاره

پیمانکاران
پیمانکاران 148 دنبال کننده