هوشمندی والمارت در ارائه چرخ خرید ویژه کودکان

173

هوشمندی والمارت -walmart- در چرخ های خرید ویژه کودکان! تجربه ای که تا ابد در ذهن این کودک باقی خواهد ماند،سالها سرمایه گذاری است!