روایت درخشان: درباره الی

2,532

«درباره الی» (1387) به کارگردانی درخشان اصغر فرهادی، علی رغم نقش های فراوان، قهرمان ندارد و همه نقش ها هم ارز هم روایت فیلم را به پیش می برند. از این بابت فیلم موج جدیدی در سینمای ایران به راه انداخت. از طرف دیگر قطعه موسیقی کلیپ با عنوان «توفان شن» (Sandstorm)، اثر مشترک Finnish DJ و Darude، از مشهورترین قطعات موسیقیایی ترنس، در ایران بسیار شناخته شده است.