آموزش کار با دستگاه تست قند خون کنتور پلاس (Contour Plus)

3,141
در این ویدئوی کوتاه، نحوه کار کردن با دستگاه تست قند خون کنتور پلاس را می آموزیم. دستگاه کنتور پلاس، محصول سوییس و دقیق ترین دستگاه تست قندخون در ایران می باشد.
pixel