سینه زنی جوانان روستای مرزبن در شام غریبان حسینی

494
مراسم سینه زنی جوانان پر شور روستای مرزبن در شب شام غریبان بعد از اجرای مراسم تعزیه خوانی گروه نینوای مرزبن #تعزیه #مرزبن #مرزبان
pixel