زمرّدماهی سینه‌سرخ: Cheilinus fasciatus

35
زمردماهی سینه‌سرخ (نام علمی: Cheilinus fasciatus)، از زمردماهیانی است که در بعضی منابع جزو ماهیان ایران دسته‌بندی شده است. این ماهی چهل سانتیمتری، ساکن آب‌های دریایی و مجاور مرجان‌ها است که تا عمق 60 متری مناطق گرمسیری مشاهده شده است. از بیمهرگان صدفدار کفزی تغذیه می‌کند و ماهی آکواریومی است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Cheilinus-fasciatus.html
pixel