بررسی طراحی لباس فیلم و صحنه

9
بررسی لباس های طراحی شده در فیلم ها نقد و بررسی برای اینکه بتونید برند شدن رو در لباس درک کنین باید با مراحل برند شدن و شروع کار برندهای مختلف آشنا بشید و با طراحی لباس صحنه و سینما و مراحل تولید و طراحی لباس ها جهت سینما آشنا بشید.
pixel