مردی در شکم نهنگ

51

مردی در شکم نهنگ از مجموعهٔ قصّه‌‌های خدا #مردی_در_شکم_نهنگ نوشتهٔ #بهروز_رضایی_کهریز تصویرگر :#نیلوفر_برومند ناشر :#نشر_طلایی از این مجموعهٔ خواندنی تا کنون ۱۲جلد به‌ این اسامی منتشر شده‌است : قصّهٔ آدم،قصّهٔ نوح،قصّهٔ صالح،قصّهٔ ابراهیم،قصّهٔ یوسف،قصّهٔ ایّوب،قصّهٔ موسی،قصّهٔ داوود،قصّهٔ سلیمان،قصّهٔ یونس،قصّهٔ عیسی،قصّهٔ محمّد(ص). این قصّه‌خوانی را که با اجازهٔ ناشر محترم صورت‌گرفته ،به کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی و کتابداران عزیز تقدیم می‌کنم.