نوازنده از روی آهنگ نازنین مریم برای عادل فردوسی پور میخونه

443
سرگرمی 2019
سرگرمی 2019 4 دنبال‌ کننده

این نوازنده هنگامی که عادل فردوسی پور در رستوران داره غذا می‌خوره براش آهنگ میخونه

سرگرمی 2019
سرگرمی 2019 4 دنبال کننده