5- سرمایه گذاری روی دلار (قسمت دوم) | پادکست ایمانی راد | سرمایه گذاری برای همه

58
در این اپیزود به سه فعالیتی که در بازار ارزهای بین المللی انجام می شود اشاره می شود. اول معامله گری ، دوم سرمایه گذاری روی ارزهای مشخص در بازار بین المللی و سوم هج کردن یا پوشش ریسک فعالیتهای تجاری در بازارهای بین المللی برای هر یک از این فعالیت ها توضیحاتی داده می شود و تا حدی شیوه های سرمایه گذاری و هج کردن در این بازار توضیح داده می شود. در انتها روش هج کردن در این بازار توضیح داده می شود
pixel