طرز پوست گیری میوه ستاره

144
میوه چین
میوه چین 2 دنبال‌ کننده

ابتدا لبه های سبز میوه را با چاقو جدا کنید سپس اگر دوست دارید به شکل ستاره قطعه قطعه کنید از قطر میوه ببرید.

میوه چین
میوه چین 2 دنبال کننده