رزمایش اقتدار 97

714

رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب (اقتدار 97)

pixel